Nodarbināto iedzīvotāju svārstmigrācija starp administratīvajām teritorijām (2011. gada tautas skaitīšanas dati)

Jaunāki un detalizētāki dati.

Nodarbināto iedzīvotāju svārstmigrācija starp administratīvajām teritorijām 01.03.2011. Dati veidoti, apstrādājot labotu 2011. gada tautas skaitīšanā iegūto informāciju par dzīves un darba vietas adresēm. Norādītas teritorijas, starp kurām svārstmigrācijas plūsmas veido vismaz 10 iedzīvotāji.

Tautas skaitīšanas anketās ne vienmēr tika norādīta vietējās darbības vienības adrese, tās vietā neidentificētā skaitā anketu izmantota juridiskā adrese. Minētais faktors jāņem vērā, veicot datu analīzi.

Piemēram, ja uzņēmumam ir filiāles visā Latvijā (piemēram, VAS "Latvijas Pasts", SIA "MAXIMA Latvija", SIA "RIMI LATVIA"), daļā tautas skaitīšanas anketu, iespējams, nav norādīta struktūrvienības adrese, bet gan juridiskā adrese. Līdz ar to iedzīvotāju darba vietas atradīsies uzņēmumu juridiskās adreses teritorijā (piemēram, Rīgā).

Administratīvo teritoriju klasifikators.

Ģeneralizētas teritoriālo vienību robežas.

Dati un resursi

Papildus informācija

Lauks Vērtība
Atjaunošanas biežums nekad
Datu publicētāja struktūrvienība
Saziņas e-pasts datu jautājumiem info@csp.gov.lv
Valoda Latviešu
Datu izdošanas datums 2018-03-08
Datu pēdējo izmaiņu datums 2020-12-07
Vai datu kopa satur ģeotelpiskos datus par Latvijas teritoriju?

Saziņa ar publicētāju