Par pašvaldību plānošanas dokumentiem

URL: https://data.gov.lv/dati/dataset/8f19f215-cd56-4304-91fd-34cd16c8a08e/resource/cd36c896-a941-40c8-8c6f-73e1482d10b9/download/tapis_projekti.csv

Tiek nodrošināta informācijas pieejamība par aktuālajiem pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem. Dati satur informāciju par dokumenta veidu, izstrādes statusu un izstrādes gaitas datējumu. Papildus informāciju par plānošanas dokumentiem ir iespējams saņemt https://geolatvija.lv/geo/tapis

Datu vārdnīca

Kolonna Tips Lauka etiķete Apraksts
Redakcijas Nr. numeric
Organizācija/Pašvaldība text
Plānošanas dokumenta veids text
Plānošanas dokumenta nosaukums text
Statuss publiskajā daļā text
URL text
Izstrādes uzsākšanas datums timestamp
Spēkā stāšanās datums text
Spēku zaudēšanas datums text

Papildus informācija

Lauks Vērtība
Pēdējo reizi mainīts Aprīlis 15, 2021
Izveidots nezināms
Formāts CSV
Licence CC0 1.0
Mašīnlasāms struktūras apraksts