Par pašvaldību plānošanas dokumentiem

URL: https://data.gov.lv/dati/dataset/8f19f215-cd56-4304-91fd-34cd16c8a08e/resource/cd36c896-a941-40c8-8c6f-73e1482d10b9/download/tapis_projekti.csv

Tiek nodrošināta informācijas pieejamība par aktuālajiem pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem. Dati satur informāciju par dokumenta veidu, izstrādes statusu un izstrādes gaitas datējumu. Papildus informāciju par plānošanas dokumentiem ir iespējams saņemt https://geolatvija.lv/geo/tapis

Papildus informācija

Lauks Vērtība
Pēdējo reizi mainīts Decembris 4, 2023
Izveidots nezināms
Formāts CSV
Licence CC0 1.0
Mašīnlasāms struktūras apraksts