teritorijas_nosaukumi.tsv

URL: https://data.gov.lv/dati/dataset/8351e936-4a6d-4627-96f7-6478f39c67d9/resource/ed423696-70e4-4a4d-aff3-be365982042b/download/teritorijas_nosaukumi.tsv

Administratīvo teritoriju, teritoriālo vienību un blīvi apdzīvoto teritoriju saīsinātie un angliskie nosaukumi.

Lauku skaidrojums

  • name: nosaukums latviski
  • name_short: saīsinātais nosaukums latviski
  • name_en: nosaukums angliski
  • name_en_short: saīsinātais nosaukums angliski

Papildus informācija

Lauks Vērtība
Pēdējo reizi mainīts Jūnijs 2, 2021
Izveidots nezināms
Formāts TSV
Licence CC0 1.0
Mašīnlasāms struktūras apraksts