TPL saņēmēji ar invaliditāti

Apkopoti dati par valsts finansēto tehnisko palīglīdzekļu (turpmāk - TPL) saņēmējiem ar invaliditāti, kuriem TPL izsniegti saskaņā ar MK noteikumiem Nr.250 "Kārtība, kādā Latvijas Neredzīgo biedrība un Latvijas Nedzirdīgo savienība sniedz sociālās rehabilitācijas pakalpojumus un nodrošina tehniskos palīglīdzekļus – tiflotehniku un surdotehniku" vai Nr.878 "Tehnisko palīglīdzekļu noteikumi". Vienai personai var būt vairākas spēkā esošas invaliditātes grupas, tāpēc invaliditātes grupu summa nesakrīt ar unikālo personu skaitu. Datu avots: Labklājības ministrijas pārziņā esošā labklājības informācijas sistēma LabIS.

Dati un resursi

Papildus informācija

Lauks Vērtība
Atjaunošanas biežums reizi pusgadā
Datu publicētāja struktūrvienība Labklājības ministrijas ITD
Saziņas e-pasts datu jautājumiem Labklājības ministrijas ITD
Valoda Latviešu
Datu izdošanas datums 2023-11-01
Datu pēdējo izmaiņu datums 2023-12-01
Vai datu kopa satur ģeotelpiskos datus par Latvijas teritoriju?

Sazināties ar publicētāju