Traktortehnikas vadītāju apmācības izglītības iestādes

Ja personai ir nepietiekamas zināšanas un prasmes, lai iegūtu nepieciešamo TR kategorijas vadītāja apliecību vai arī, ja vēlas iegūt ātrāk citas TR kategorijas vadīšanas tiesības, tās ir apgūstamas traktortehnikas vadītāju apmācības izglītības iestādē, kura izsniedz mācību reģistrācijas karti (apliecinājumu), ka persona sekmīgi pabeigusi teorētisko un praktisko apmācību atbilstoši normatīvajiem aktiem par TR vadītāju sagatavošanas kārtību.

Dati un resursi

Papildus informācija

Lauks Vērtība
Atjaunošanas biežums pastāvīgi
Datu publicētāja struktūrvienība Tehniskās uzraudzības departaments
Saziņas e-pasts datu jautājumiem Tehniskās uzraudzības departaments
Valoda Latviešu
Datu izdošanas datums 2023-09-26
Datu pēdējo izmaiņu datums 2023-09-26
Vai datu kopa satur ģeotelpiskos datus par Latvijas teritoriju?

Saziņa ar publicētāju