Traktortehnikas vadītāju izglītības iestādes

URL: https://data.gov.lv/dati/dataset/3f59867b-8157-4f31-a5e0-0932eccb7d3a/resource/5779f7e8-f30e-428a-b2da-cf1ccc1203e8/download/vtua_tr_vaditaju-izglitibas_iestades_17012020.csv

No datu kopas abstrakcijas

Ja personai ir nepietiekamas zināšanas un prasmes, lai iegūtu nepieciešamo traktortehnikas kategorijas vadītāja apliecību, tās ir apgūstamas traktortehnikas vadītāju izglītības iestādē,...

Avots: Traktortehnikas vadītāju izglītības iestādes

Papildus informācija

Lauks Vērtība
Pēdējo reizi mainīts Janvāris 20, 2020
Izveidots nezināms
Formāts CSV
Licence CC0 1.0
Mašīnlasāms struktūras apraksts