Upju ūdensobjekti

Līnijveida .shp fails. Saskaņā ar 19.10.2004.g. MK noteikumiem Nr.858 "Noteikumi par virszemes ūdensobjektu tipu raksturojumu, klasifikāciju, kvalitātes kritērijiem un antropogēno slodžu noteikšanas kārtību" tās pārsvarā ir upes, kuru sateces baseins ir lielāks par 100 km2, kas noteikts, izmantojot Latvijas teritorijas ūdenssaimnieciskās rajonēšanas kartes mērogā 1:100000). Upju ūdensobjektu shp fails sagatavots mērogā 1:50000. Koordinātu sistēma LKS-92 TM.

Dati un resursi

Papildus informācija

Lauks Vērtība
Pēdējā atjaunināšana Aprīlis 10, 2019, 14:34 (EEST)
Izveidots Aprīlis 10, 2019, 14:34 (EEST)
Atjaunošanas biežums neregulāri
Datu publicētāja struktūrvienība Valsts SIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs"
Saziņas e-pasts datu jautājumiem Valsts SIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs"
Valoda Latviešu
Datu izdošanas datums 2017-11-01
Datu pēdējo izmaiņu datums 2015-12-14
Vai datu kopa satur ģeotelpiskos datus par Latvijas teritoriju?

Saziņa ar publicētāju