Uzņēmumu energoauditu raksturojošā informācija

Informācija no BIS par uzņēmumu energoauditu raksturojošo informāciju

Dati un resursi

Papildus informācija

Lauks Vērtība
Atjaunošanas biežums
Datu publicētāja struktūrvienība ISD BISAN
Saziņas e-pasts datu jautājumiem ISD BISAN
Valoda
Datu izdošanas datums
Datu pēdējo izmaiņu datums
Vai datu kopa satur ģeotelpiskos datus par Latvijas teritoriju?

Saziņa ar publicētāju