grid_lv_1k_language_public.csv

URL: https://www.csb.gov.lv/sites/default/files/tile/2017-04/Grid_LV_1k_language_PUBLIC.csv

No datu kopas abstrakcijas

Ikdienā lietotā valoda 1×1 km režģa šūnās 01.03.2011.: pastāvīgo iedzīvotāju īpatsvars, kuri mājās pārsvarā lieto latviešu un krievu valodu un ikdienā lieto latviešu valodas paveidu –...

Avots: Ikdienā lietotā valoda 1×1 km režģa šūnās 01.03.2011.

Papildus informācija

Lauks Vērtība
Pēdējo reizi mainīts nezināms
Izveidots nezināms
Formāts CSV
Licence CC0 1.0
Mašīnlasāms struktūras apraksts