Valsts budžeta izpilde pa budžeta programmām/ apakšprogrammām un klasifikācijas kodiem

Pārskatā “Valsts budžeta izpilde pa budžeta programmām/apakšprogrammām un klasifikācijas kodiem” Valsts kase norāda nekonsolidētu valsts pamatbudžeta un valsts speciālā budžeta finansēšanas plānu pārskata periodam, budžeta izpildi pārskata periodā sadalījumā pa gadskārtējā valsts budžeta likumā apstiprinātām programmām un apakšprogrammām un pilnā budžetu ieņēmumu, izdevumu ekonomiskās un finansēšanas klasifikāciju kodu griezumā atbilstoši Valsts kases valsts budžeta informācijas sistēmā reģistrētajiem datiem.

Pārskats Valsts kases interneta mājaslapā: https://www.kase.gov.lv/parskati/kopbudzeta-izpildes-parskati/ceturksna-parskati

Dati un resursi

Papildus informācija

Lauks Vērtība
Atjaunošanas biežums reizi trīs mēnešos
Datu publicētāja struktūrvienība Pārskatu departaments
Saziņas e-pasts datu jautājumiem Pārskatu departaments
Valoda Latviešu
Datu izdošanas datums
Datu pēdējo izmaiņu datums
Vai datu kopa satur ģeotelpiskos datus par Latvijas teritoriju?

Saziņa ar publicētāju