Valsts budžeta izpilde pa budžeta programmām/ ...

URL: https://data.gov.lv/dati/dataset/06d7d85e-fe66-4513-b13a-b444bd5ea6d0/resource/22df937e-f026-4344-a013-a63986461e0a/download/vb_izpilde_pa_budzeta_progr_apakspr_adkopai_2018_4_cet.xls

Pārskata periods: 01.01.2018 - 31.12.2018

*budžeta izpildes dati uzrādīti pēc Valsts kases veiktā:

• slēguma atbilstoši Ministru kabineta 28.12.2010. noteikumu Nr.1220 “Asignējumu piešķiršanas un izpildes kārtība” 50.punktam par slēgtajiem iepriekšējā saimnieciskajā gadā neizmantotajiem valsts budžeta asignējumiem;

• labojumiem saskaņā ar budžeta iestāžu sniegtajiem pieteikumiem atbilstoši Ministru kabineta 05.06.2012. noteikumu Nr.387 “Kārtība, kādā Valsts kase nodrošina maksājumu pakalpojumu sniegšanu” 50.punktam.

Papildus informācija

Lauks Vērtība
Pēdējo reizi mainīts Februāris 8, 2019
Izveidots nezināms
Formāts XLS
Licence CC0 1.0
Mašīnlasāms struktūras apraksts