Piemaksas skolēnu ēdināšanai Rīgā

URL: https://opendata.riga.lv/odata/service/ValstsFinansejums

No datu kopas abstrakcijas

Datu kopa, kurā reizi mēnesī tiek attēlots valsts finansējuma un Rīgas pašvaldības piemaksas par uztura korekcijas izlietojums skolēnu ēdināšanai Rīgas pašvaldības vispārējās izglītības...

Avots: Valsts finansējuma un Rīgas pašvaldības piemaksas par uztura korekcijas izlietojumu skolēnu ēdināšanai

Šim resursam pašreiz vēl nav izveidots skats.

Papildus informācija

Lauks Vērtība
Pēdējo reizi mainīts nezināms
Izveidots nezināms
Formāts OData
Licence CC0 1.0
Mašīnlasāms struktūras apraksts