2017.gada Latvijas iedzīvotāju aptaujas datufails

URL: https://data.gov.lv/dati/dataset/306218e3-2e12-4dc1-8b31-c734439cc023/resource/34086b34-3a1f-4586-85e8-d5509eb03301/download/varam_latvijas_iedzivotaju_aptauja_datu_fails.csv

Pētījuma veicējs: Kantar TNS – metodoloģijas izstrāde un lauka darba īstenošana; Jaunrades laboratorija – metodoloģijas izstrāde, datu apstrāde un analīze. Mērķa grupa: Latvijas iedzīvotāji 18-74 gadu vecumā Pētījuma metode: Telefonintervija (Computer-assisted telephone interviewing, CATI) Izlase: n=1003 Stratifikācijas pazīmes: Lai nodrošinātu Latvijas iedzīvotāju vecumā no 18 līdz 74 gadiem ģenerālajam kopumam reprezentatīvu izlasi, izlase tiks veidota, izmantojot vairākpakāpju stratificētas nejaušas izlases metodi. Izlases veidošanā tiks izmantoti pieci sociāli demogrāfiskie parametri: dzimums, vecums, tautība, apdzīvotās vietas tips un reģions. Izlases aprēķinos ir izmantota Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes (PMLP) 2017. gada 1. janvāra statistika. Izlases aprēķini sk. 1. pielikumā. Vidējais interviju garums: 19 minūtes Interviju veikšanas laiks: 03.10.2017.-25.10.2017.

Papildus informācija

Lauks Vērtība
Pēdējo reizi mainīts Februāris 6, 2018
Izveidots nezināms
Formāts CSV
Licence CC0 1.0
Mašīnlasāms struktūras apraksts