Valsts informācijas sistēmu reģistrs (slēgtās sistēmas)

Slēgto valsts informācijas sistēmu, to pārziņu, augstāko iestāžu un slēgšanas datumu informācija. Darbojās saskaņā ar 2005. gada 2. augusta Ministru kabineta noteikumiem "Valsts informācijas sistēmu reģistrācijas noteikumi". Pilna informācija pieejama https://visr.eps.gov.lv/visr/

Dati un resursi

Papildus informācija

Lauks Vērtība
Atjaunošanas biežums reizi pusgadā
Datu publicētāja struktūrvienība Jānis Ratkevičs, VARAM Valsts informāciju sistēmu nodaļa
Saziņas e-pasts datu jautājumiem Jānis Ratkevičs, VARAM Valsts informāciju sistēmu nodaļa
Valoda Latviešu
Datu izdošanas datums 2018-02-26
Datu pēdējo izmaiņu datums 2018-02-26
Vai datu kopa satur ģeotelpiskos datus par Latvijas teritoriju?

Saziņa ar publicētāju