Valsts informācijas sistēmas, valsts informācijas resursi un IKT starpiestāžu pakalpojumi, to apraksti

Informācijas sistēmu apraksti Starpiestāžu pakalpojumu apraksti Informācijas resursu apraksti Valsts informācijas un kumunikāciju tehnoloģiju resursi un IKT starpiestāžu pakalpojumi VIRSIS

Dati un resursi

Papildus informācija

Lauks Vērtība
Atjaunošanas biežums reizi mēnesī
Datu publicētāja struktūrvienība Elektroniskās pārvaldes departaments
Saziņas e-pasts datu jautājumiem Elektroniskās pārvaldes departaments
Valoda Latviešu
Datu izdošanas datums 2020-12-02
Datu pēdējo izmaiņu datums 2022-11-05
Vai datu kopa satur ģeotelpiskos datus par Latvijas teritoriju?

Saziņa ar publicētāju