Valsts meteroloģisko novērojumu stacijas

Meteoroloģiskās stacijas ir punktveida shp fails, kurā apkopotas visas valsts pamata un papildus meteoroloģiskās stacijas, kurās notiek faktiskie meteoroloģiskie novērojumi. Staciju punktveida izvietojums atbilst katras stacijas novērojumu laukuma centram. Fails tiek uzturēts saskaņā ar Vides monitoringa programmu 2015.-2020.gadam izstrādātu pamatojoties uz Vides politikas pamatnostādnēm 2014.-2020.gadam, kuras apstiprinātas ar MK 2014.gada 26.marta rīkojumu Nr.130 „Par Vides politikas pamatnostādnēm 2014.-2020.gadam.

Dati un resursi

Papildus informācija

Lauks Vērtība
Pēdējā atjaunināšana Aprīlis 10, 2019, 14:35 (EEST)
Izveidots Aprīlis 10, 2019, 14:35 (EEST)
Atjaunošanas biežums neregulāri
Datu publicētāja struktūrvienība Valsts SIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs"
Saziņas e-pasts datu jautājumiem Valsts SIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs"
Valoda Latviešu
Datu izdošanas datums 2020-10-21
Datu pēdējo izmaiņu datums 2012-06-01
Vai datu kopa satur ģeotelpiskos datus par Latvijas teritoriju?

Saziņa ar publicētāju