Valsts pamatbudžeta un speciālā budžeta ieņēmumi

Datu kopa satur informāciju par Valsts pamatbudžeta un speciālā budžeta ieņēmumiem norādītajā periodā, dalījumā pa iestādēm un ieņēmumu klasifikācijas kodiem atbilstoši Valsts kases valsts budžeta informācijas sistēmā reģistrētajiem datiem.

Dati un resursi

Papildus informācija

Lauks Vērtība
Atjaunošanas biežums reizi mēnesī
Datu publicētāja struktūrvienība Pārskatu departaments
Saziņas e-pasts datu jautājumiem Pārskatu departaments
Valoda Latviešu
Datu izdošanas datums 2023-02-07
Datu pēdējo izmaiņu datums 2024-07-08
Vai datu kopa satur ģeotelpiskos datus par Latvijas teritoriju?

Sazināties ar publicētāju