Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas finanšu kontroles institūcijas apstiprināto atzinumu summa Eiropas Strukturālo un investīciju fondu mērķa “Eiropas teritoriālā sadarbība” programmu projektos Latvijā periodā 2015.g.-2018.g.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas finanšu kontroles institūcijas apstiprināto atzinumu summa Latvijas finansējuma saņēmēju īstenotajos projektos šādās Eiropas Strukturālo un investīciju fondu mērķa “Eiropas teritoriālā sadarbība” programmās: 1. Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības programmā; 2. Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmā; 3. Centrālā Baltijas jūras reģiona pārrobežu sadarbības programmā; 4. Interreg Baltijas jūras transnacionālās sadarbības programmā; 5. Interreg Europe starpreģionu sadarbības programmā; 6. URBACT III starpreģionu sadarbības programmā; 7. Latvijas – Lietuvas – Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmā; 8. Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programmā.

Dati un resursi

Papildus informācija

Lauks Vērtība
Pēdējā atjaunināšana Februāris 10, 2020, 14:35 (EET)
Izveidots Janvāris 24, 2020, 09:17 (EET)
Atjaunošanas biežums reizi gadā
Datu publicētāja struktūrvienība
Saziņas e-pasts datu jautājumiem
Valoda Latviešu
Datu izdošanas datums 2020-01-24
Datu pēdējo izmaiņu datums 2020-01-24
Vai datu kopa satur ģeotelpiskos datus par Latvijas teritoriju?

Saziņa ar publicētāju