VDEĀVK uzskaitē esošās pilngadīgās personas ar invaliditāti pēc invaliditātes smaguma pakāpes un administratīvās teritorijas

Atlasīta informācija par pilngadīgām personām ar invaliditāti, kurām pārskata periodā ir spēkā Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas (VDEĀVK) lēmums par noteiktu invaliditāti. Statistikas dati tiek iegūti no labklājības informācijas sistēmas LabIS. Administratīvo teritoriju piesaista personas ar invaliditāti VDEĀVK datu bāzē norādītajai deklarētajai dzīvesvietai. Personas vecumu nosaka uz pārskata perioda beigām vai uz personas miršanas datumu. Vienai personai vienlaicīgi var būt vairākas invaliditātes grupas.

Dati un resursi

Papildus informācija

Lauks Vērtība
Atjaunošanas biežums reizi pusgadā
Datu publicētāja struktūrvienība Labklājības ministrija ITD
Saziņas e-pasts datu jautājumiem Labklājības ministrija ITD
Valoda Latviešu
Datu izdošanas datums 2018-12-17
Datu pēdējo izmaiņu datums 2019-05-07
Vai datu kopa satur ģeotelpiskos datus par Latvijas teritoriju?

Saziņa ar publicētāju