Vecuma pensiju saņēmēju skaits pēc pensijas piešķirtā apmēra

Vecuma pensiju skaita sadalījums pēc pensijas piešķirtā (bruto) apmēra ar piemaksu

Dati un resursi

Papildus informācija

Lauks Vērtība
Atjaunošanas biežums reizi pusgadā
Datu publicētāja struktūrvienība
Saziņas e-pasts datu jautājumiem statistika@vsaa.gov.lv
Valoda Latviešu
Datu izdošanas datums 2022-07-22
Datu pēdējo izmaiņu datums
Vai datu kopa satur ģeotelpiskos datus par Latvijas teritoriju?

Saziņa ar publicētāju