population_age_avg_metadata.json

URL: https://data.gov.lv/dati/dataset/dce4619e-16d2-4667-8238-294c5280fc62/resource/fd22348e-6840-425d-b292-7d6f7fe2e8f6/download/population_age_avg_metadata.json

No datu kopas abstrakcijas

Laika periodi: 31.03.2000., 01.03.2011., 01.01.2016., 01.01.2017., 01.01.2018. un 01.01.2019. Eksperimentālās statistikas aprēķināšanā izmanto jaunus datu avotus un metodes, cenšoties...

Avots: Pastāvīgo iedzīvotāju vidējais vecums statistiskajos reģionos, republikas pilsētās, novados, novadu pilsētās, pagastos un Rīgas apkaimēs (atbilstoši robežām 2019. gada sākumā; eksperimentālā statistika)

Papildus informācija

Lauks Vērtība
Pēdējo reizi mainīts Jūnijs 14, 2019
Izveidots nezināms
Formāts JSON
Licence CC0 1.0
Mašīnlasāms struktūras apraksts