Vidējās darījumu cenas savrupmājām pirms Administratīvi teritoriālās reformas

Dati apkopoti par darījumiem ar savrupmājām, kas Kadastra informācijas sistēmā ir reģistrētas ar ēkas tipa kodu 11100102 “Individuālās dzīvojamās mājas un vasarnīcas ar koka ārsienām un dārza mājas ar kopējo platību, lielāku par 40 m2” un 11100103 “Individuālās dzīvojamās mājas un vasarnīcas ar mūra vai mūra–koka ārsienām”. Vidējās savrupmāju darījumu cenas tiek attēlotas EUR un aprēķinātas kā statistiskais rādītājs mediāna (vidējā vērtība sakārtotā skaitļu kopā).

Vidējās darījumu cenas atspoguļotas pa teritoriju grupām:

  • individuālajām dzīvojamām ēkām (savrupmājām), kas būvētas pirms 2000. gada – reģionu griezumā pēc vērtību līmeņa salīdzināmās teritorijās (mazpilsētas kopā ar lauku teritorijām un pilsētas), republikas pilsētās (izņemot Rīgu un Jūrmalu), Jūrmalā; Rīgā (pa teritoriju grupām ar vidēju un zemāku vērtību līmeni)
  • jaunām individuālajām dzīvojamām ēkām (savrupmājām), kas būvētas pēc 2000. gada * Jūrmalā, Rīgā (pa teritoriju grupām ar vidēju un zemāku vērtību līmeni).

Statistiskajos aprēķinos izmantoti darījumi, kas atbilst šādiem kritērijiem:

  • Savrupmājas, kas būvētas pirms 2000. gada, ar fizisko nolietojumu mazāku par 62%, ar platību Rīgā no 80 līdz 250 m2, Jūrmalā – virs 100 m2, republikas pilsētās – no 50 līdz 250 m2, reģionu pilsētās, mazpilsētās kopā ar lauku teritorijām – no 50 līdz 150 m2, ar zemes platību Rīgā un Jūrmalā no 500 līdz 4000 m2, pārējā teritorijā – no 500 līdz 2500 m2.
  • Jaunas savrupmājas, kas būvēta pēc 2000.gada, ar fizisko nolietojumu mazāku par 30%, platību virs 150 m2 un zemes platību no 500 līdz 4000 m2.

Dati un resursi

Papildus informācija

Lauks Vērtība
Atjaunošanas biežums katru dienu
Datu publicētāja struktūrvienība Nekustamā īpašuma vērtēšanas departaments
Saziņas e-pasts datu jautājumiem Nekustamā īpašuma vērtēšanas departaments
Valoda Latviešu
Datu izdošanas datums 2021-05-17
Datu pēdējo izmaiņu datums 2021-05-17
Vai datu kopa satur ģeotelpiskos datus par Latvijas teritoriju?

Saziņa ar publicētāju