Vides piesārņojuma zinošanas vienības (piekrastes ūdens objekti un pārejošie ūdens objekti)

Poligonu *.shp fails. Pārejas ūdensobjekts noteikts saskaņā ar 19.10.2004.g. MK noteikumiem Nr.858 "Noteikumi par virszemes ūdensobjektu tipu raksturojumu, klasifikāciju, kvalitātes kritērijiem un antropogēno slodžu noteikšanas kārtību" ir pazemināta sāļuma zona Rīgas līča dienviddaļā, Daugavas, Lielupes un Gaujas grīvu tuvumā. Pārejas ūdensobjekta ārējā robeža noteikta kā 4,7 promiļu izohalīna. Piekrastes ūdensobjekti noteikti saskaņā ar 19.10.2004.g. MK noteikumiem Nr.858 "Noteikumi par virszemes ūdensobjektu tipu raksturojumu, klasifikāciju, kvalitātes kritērijiem un antropogēno slodžu noteikšanas kārtību". Saskaņā ar Ūdens apsaimniekošanas likumu piekrastes ūdeņi ir virszemes ūdeņi uz krasta pusi no līnijas, kas savieno visus punktus, kuri atrodas vienu jūras jūdzi uz jūras pusi no bāzes līnijas vai sniedzas līdz pārejas ūdeņu ārējai robežai. Piekrastes ūdensobjekts A – Baltijas jūras dienvidaustrumu atklātais akmeņainais krasts; B – Baltijas jūras dienvidaustrumu atklātais smilšanais krasts; CDE - Rīgas līča rietumu piekraste; F - Rīgas līča mēreni atklātais smilšainais krasts. Koordinātu sistēma LKS-92 TM.

Dati un resursi

Papildus informācija

Lauks Vērtība
Pēdējā atjaunināšana Aprīlis 10, 2019, 14:35 (EEST)
Izveidots Aprīlis 10, 2019, 14:35 (EEST)
Atjaunošanas biežums neregulāri
Datu publicētāja struktūrvienība Valsts SIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs"
Saziņas e-pasts datu jautājumiem Valsts SIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs"
Valoda Latviešu
Datu izdošanas datums 2017-11-01
Datu pēdējo izmaiņu datums 2013-12-30
Vai datu kopa satur ģeotelpiskos datus par Latvijas teritoriju?

Saziņa ar publicētāju