Vides piesārņojuma ziņošanas vienības. Nitrāti (INSPIRE WMS)

Vides nitrāti, nitrātu īpaši jutīgās teritorijas. (https://geolatvija.lv/geo/p/544)

Dati un resursi

Papildus informācija

Lauks Vērtība
Atjaunošanas biežums neregulāri
Datu publicētāja struktūrvienība Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs"
Saziņas e-pasts datu jautājumiem Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs"
Valoda Latviešu
Datu izdošanas datums 2020-12-03
Datu pēdējo izmaiņu datums
Vai datu kopa satur ģeotelpiskos datus par Latvijas teritoriju?

Saziņa ar publicētāju