Latvija.lv VA modeļa apmācības dati

URL: https://data.gov.lv/dati/dataset/35d3df09-63c7-45e1-ae97-55ee0b3f06aa/resource/a0f6f84f-c7f9-484a-849f-34cdd29d3296/download/latvija.lv-lv-lv.xlsx

No datu kopas abstrakcijas

Valodas tehnoloģijas platformas Hugo.lv virtuālo asistentu atvērtie dati - dialoga plūsmas modelēšanas dati, apmācības dati, vēstures dati.

Avots: Virtuālo asistentu dati

Papildus informācija

Lauks Vērtība
Pēdējo reizi mainīts Jūlijs 26, 2021
Izveidots nezināms
Formāts XLSX
Licence CC0 1.0
Mašīnlasāms struktūras apraksts