Valsts informācijas sistēmas VIRSIS IKT pārvaldības terminu saraksts

IKT pārvaldības terminu vārdnīca: ar IKT pārvaldību saistītu terminu vārdnīca

Dati un resursi

Papildus informācija

Lauks Vērtība
Atjaunošanas biežums reizi mēnesī
Datu publicētāja struktūrvienība
Saziņas e-pasts datu jautājumiem virsis.moderators@varam.gov.lv
Valoda Latviešu
Datu izdošanas datums 2019-10-29
Datu pēdējo izmaiņu datums 2020-02-19
Vai datu kopa satur ģeotelpiskos datus par Latvijas teritoriju?

Saziņa ar publicētāju