Vienotajam platību maksājumam un Mazo lauksaimnieku atbalsta shēmas maksājumam deklarētās platības un pieteikumu skaits

Informācija par Vienotajam platību maksājumam (VPM) un Mazo lauksaimnieku atbalsta shēmas maksājumam (MLS) deklarētajām platībām, ha, un pieteikumu skaitu 2015. - 2021. gadā

Dati un resursi

Papildus informācija

Lauks Vērtība
Atjaunošanas biežums reizi gadā
Datu publicētāja struktūrvienība
Saziņas e-pasts datu jautājumiem pasts@lad.gov.lv
Valoda Latviešu
Datu izdošanas datums
Datu pēdējo izmaiņu datums
Vai datu kopa satur ģeotelpiskos datus par Latvijas teritoriju?

Saziņa ar publicētāju