2018.gada VPVKAC klientu aptaujas datufails

URL: https://data.gov.lv/dati/dataset/fc6a17af-6543-4f2d-980b-585981fcc0ce/resource/29c12e6b-0e2c-4a7f-a2bb-94ddfb5c676e/download/vpvkac_aptauja_fails_2018_mdr.csv

Pētījuma veicējs: Kantar TNS – metodoloģijas izstrāde un lauka darba īstenošana; Jaunrades laboratorija – metodoloģijas izstrāde, datu apstrāde un analīze. Mērķa grupa VPVKAC klienti Pētījuma metode: Telefonintervijas (Computer-assisted telephone interviewing, CATI) un datorizētās tiešās intervijas (Computer assisted personal interviewing, CAPI) Izlase n=501 (CATI n=280; CAPI n=221) Stratifikācijas pazīmes: Ņemot vērā neregulāro un daļā VPVKAC zemo klientu skaitu, lai paredzētajā laika grafikā un noteiktajās izmaksās veiktu reprezentatīvu klientu aptauju visā Latvijā, tika panākta vienošanās kombinēt datorizēto telefoninterviju (CATI) un datorizēto tiešo interviju aptaujas metodi (CAPI) VPVKAC, kā arī samazināt interviju skaitu. Vispirms tika veikta klientu aptauja ar datorizēto telefoninterviju (CATI) metodi, zvanot uz Pasūtītāja iesniegtajiem 545 klientu telefona numuriem, kuri ir apmeklējuši VPVKAC pēdējā pusgada laikā un ir piekrituši piedalīties aptaujā. Attiecīgi pēc šo telefoninterviju veikšanas rezultātiem tika veidota ar datorizēto tiešo interviju aptaujas metodi (CAPI) veicamo interviju izlase – interviju skaits (cik interviju pietrūkst) un sadalījums pa konkrētiem VPVKAC, ievērojot plānošanas reģionu proporcionālu pārstāvniecību, ņemot vērā iesniegto statistiku par apkalpoto klientu skaitu pēdējā pusgada laikā. Lai nodrošinātu VPVKAC klientu, kuri pēdējo 6 mēnešu laikā ir saņēmuši kādu pakalpojumu, reprezentatīvu izlasi, tika veidota vairākpakāpju stratificēta nejaušā izlase, ņemot vērā Rīgas, Vidzemes, Zemgales, Kurzemes un Latgales plānošanas reģionu proporcionālu pārstāvniecību. Vairākpakāpju stratificētās nejaušās izlases pakāpes: 1) plānošanas reģions ar atsevišķi izdalītu reģionālās nozīmes VPVKAC grupu; 2) VPVKAC attiecīgajā plānošanas reģionā. VPVKAC tika atlasīti ar varbūtību, kas proporcionāla klientu skaitam attiecīgā reģiona, attiecīgā VPVKAC ietvaros, bet, ņemot vērā jau sasniegto interviju skaitu ar CATI metodi. Reģionālas nozīmes VPVKAC (Balvos, Tukumā, Smiltenē un Valkā) izlases veidošanā tika izdalīta kā atsevišķa strata, kura arī datu svēršanā tika izdalīta kā atsevišķa strata. Reģionālas nozīmes VPVKAC tika piešķirts koeficients (reizinātājs) 2, jo šajos VPVKAC ir lielāka klientu plūsma, kura nav iekļauta Pasūtītāja iesniegtajā statistikā un nav pilnībā precīzi uzskaitīta un reģistrēta (informācija saņemta no atsevišķām reģionālo centru iestādēm). Vidējais interviju garums: CATI 13,33 minūtes; CAPI 11,94 minūtes Interviju veikšanas laiks: CATI 20.09.2018-15.10.2018.; CAPI 22.10.2017-14.11.2018

Papildus informācija

Lauks Vērtība
Pēdējo reizi mainīts Janvāris 7, 2020
Izveidots nezināms
Formāts CSV
Licence CC0 1.0
Mašīnlasāms struktūras apraksts