VSAA_pakalpojumu_sanemeji_122019

URL: https://data.gov.lv/dati/dataset/280fef64-8ffd-40f2-897f-23728f2b500e/resource/0383507d-2b84-4875-aea4-7a4b3838253d/download/vsaa_pakalpojumu_sanemeji_nov_12_2019.xlsx

No datu kopas abstrakcijas

Atlasīta informācija par personām, kurām pārskata periodā uz izmaksu nosūtīts VSAA administrētais pakalpojums (personu skaits vidēji mēnesī). Statistikas dati tiek iegūti no labklājības...

Avots: VSAA administrēto pakalpojumu saņēmēju skaits

Papildus informācija

Lauks Vērtība
Pēdējo reizi mainīts Februāris 27, 2020
Izveidots nezināms
Formāts XLSX
Licence CC0 1.0
Mašīnlasāms struktūras apraksts