VSAA_pakalpojumu_sanemeji_122018.xlsx

URL: https://data.gov.lv/dati/dataset/280fef64-8ffd-40f2-897f-23728f2b500e/resource/1f025356-1cae-4558-9bef-0f51beeb7b32/download/vsaa_pakalpojumu_sanemeji_nov_12_2018.xlsx

No datu kopas abstrakcijas

Atlasīta informācija par personām, kurām pārskata periodā uz izmaksu nosūtīts VSAA administrētais pakalpojums (personu skaits vidēji mēnesī). Statistikas dati tiek iegūti no labklājības...

Avots: VSAA administrēto pakalpojumu saņēmēju skaits

Papildus informācija

Lauks Vērtība
Pēdējo reizi mainīts Decembris 9, 2019
Izveidots nezināms
Formāts XLSX
Licence CC0 1.0
Mašīnlasāms struktūras apraksts PP gads – pārskata gads, par kuru sagatavota informācija.PP mēnesis- pārskata mēnesis, par kuru sagatavota informācija.ATVK kods – administratīvi teritoriālās vienības kods atbilstoši ATVK klasifikatoram.Pilsēta, novads – administratīvi teritoriālās vienības nosaukums.Vecuma pensijas - personu, kurām pārskata periodā uz izmaksu nosūtīta vecuma pensija, skaits.Invaliditātes pensijas - personu, kurām pārskata periodā uz izmaksu nosūtīta invaliditātes pensija, skaits.Apgādnieka zaudējuma pensijas - personu, kurām pārskata periodā uz izmaksu nosūtīta apgādnieka zaudējuma pensija, skaits.Izdienas pensijas - personu, kurām pārskata periodā uz izmaksu nosūtīta izdienas pensija, skaits.Valsts sociālā nodrošinājuma pabalsti - personu, kurām pārskata periodā uz izmaksu nosūtīts valsts sociālā nodrošinājuma pabalsts, skaits.Bezdarbnieku pabalsti - personu, kurām pārskata periodā uz izmaksu nosūtīts bezdarbnieka pabalsts, skaits.Slimības pabalsti - personu, kurām pārskata periodā uz izmaksu nosūtīts slimības pabalsts, skaits.Maternitātes pabalsti - personu, kurām pārskata periodā uz izmaksu nosūtīts maternitātes pabalsts, skaits.Paternitātes pabalsti - personu, kurām pārskata periodā uz izmaksu nosūtīts paternitātes pabalsts, skaits.Vecāku un bērnu kopšanas pabalsti - personu, kurām pārskata periodā uz izmaksu nosūtīts vecāku un bērnu kopšanas pabalsts, skaits. Ģimenes valsts pabalsti - personu, kurām pārskata periodā uz izmaksu nosūtīts ģimenes valsts pabalsts, skaits.Apdrošināšanas atlīdzības - personu, kurām pārskata periodā uz izmaksu nosūtītas apdrošināšanas atlīdzība, skaits.ČAES atlīdzības - personu, kurām pārskata periodā uz izmaksu nosūtīta kaitējuma atlīdzība ČAES avārijas seku likvidēšanas dalībniekam, kuram noteikta invaliditāte vai darbspēju zaudējuma pakāpe 10 - 25% apmērā, skaits.Transporta kompensācijas - personu, kurām pārskata periodā uz izmaksu nosūtītas transporta kompensācija, skaits.Invalīda kopšanas pabalsti - personu, kurām pārskata periodā uz izmaksu nosūtīts invalīda kopšanas pabalsts, skaits.