Vēsturiskā augsnes digitāla datubāze (Augsnes dziļrakumi)

Ģeotelpiskā informācija par lauksaimniecībā izmantojamo zemju augsnēm Latvijā, kas kartētas laika periodā no 1960. līdz 1991. g. vairākās kārtās dažādos laika posmos, izmantojot dažādas augšņu klasifikācijas mērogā 1:10 000. Informācija iegūta, digitalizējot Latvijā pieejamās vēsturiskās augšņu kartes. Atbildīgais par karšu uzturēšanu: Zemkopības ministrija. (https://geolatvija.lv/geo/p/242)

Dati un resursi

Papildus informācija

Lauks Vērtība
Pēdējā atjaunināšana Oktobris 22, 2020, 17:00 (EEST)
Izveidots Oktobris 17, 2019, 22:30 (EEST)
Atjaunošanas biežums neregulāri
Datu publicētāja struktūrvienība Zemkopības ministrija
Saziņas e-pasts datu jautājumiem Zemkopības ministrija
Valoda Latviešu
Datu izdošanas datums 2020-10-22
Datu pēdējo izmaiņu datums
Vai datu kopa satur ģeotelpiskos datus par Latvijas teritoriju?

Saziņa ar publicētāju