Zāļu patēriņa statistika

Zāļu valsts aģentūra veic zāļu patēriņa analīzi, izmantojot PVO ieteikto ATĶ/DDD klasifikācijas sistēmu, kas sniedz iespēju standartizēt zāļu grupēšanu un patēriņa analīzei lietot starptautisku zāļu patēriņa vienību – DDD. Lietojot šo klasifikācijas sistēmu, ir iespējams salīdzināt zāļu lietošanu starp pasaules reģioniem un valstīm, kā arī vērtēt tendences zāļu lietošanā ilgākā laika posmā un dažādos griezumos. DDD ir pieņemtā vidējā dienas balstdeva, kas lietota medikamenta galvenajai indikācijai pieaugušam pacientam.

Dati un resursi

Papildus informācija

Lauks Vērtība
Atjaunošanas biežums reizi gadā
Datu publicētāja struktūrvienība
Saziņas e-pasts datu jautājumiem info@zva.gov.lv
Valoda Latviešu
Datu izdošanas datums 2018-04-09
Datu pēdējo izmaiņu datums 2020-04-02
Vai datu kopa satur ģeotelpiskos datus par Latvijas teritoriju?

Saziņa ar publicētāju