Zinātnisko publikāciju sadalījums pa dzimumiem un zinātņu nozarēm Web of Science 2015-2019

Zinātnisko publikāciju sadalījums pa FOS zinātņu nozarēm un apkšnozarēm laika periodā no 2015. līdz 2019. gadam katram dzimumam. Datu avots: Web of Science, IZM.

Dati un resursi

Papildus informācija

Lauks Vērtība
Atjaunošanas biežums reizi gadā
Datu publicētāja struktūrvienība AIZID
Saziņas e-pasts datu jautājumiem AIZID
Valoda Angļu
Datu izdošanas datums 2020-02-03
Datu pēdējo izmaiņu datums 2020-02-03
Vai datu kopa satur ģeotelpiskos datus par Latvijas teritoriju?

Saziņa ar publicētāju