Zinātnisko publikāciju datubāze

Zinātnisko publikāciju datubāze ietver ziņas par Latvijas zinātnisko institūciju publicētajām publikācijām, tai skaitā: par augstas kvalitātes zinātniskajām publikācijām, kas indeksētas starptautiskajās zinātniskās literatūras datubāzes (Scopus, Web of science u.c.); par zinātnisko institūciju darbinieku izstrādātajiem maģistra un doktora (promocijas) darbiem; par zinātnisko institūciju polupārzinātniskajiem darbiem, kas līdz kārtējā gada 1. jūlijam ir iekļauti zinātnisko institūciju pārskatā par zinātnisko darbību un pieejami lasīšanas režīmā Nacionālajā zinātniskās darbības informācijas sistēmā (https://sciencelatvia.lv).

Dati un resursi

Papildus informācija

Lauks Vērtība
Pēdējā atjaunināšana Oktobris 20, 2018, 17:52 (EEST)
Izveidots Oktobris 20, 2018, 16:43 (EEST)
Atjaunošanas biežums reizi gadā
Datu publicētāja struktūrvienība
Saziņas e-pasts datu jautājumiem
Valoda Latviešu
Datu izdošanas datums 2018-07-01
Datu pēdējo izmaiņu datums 2018-07-01
Vai datu kopa satur ģeotelpiskos datus par Latvijas teritoriju?

Saziņa ar publicētāju