atrastas 12 datu kopas

Kategorijas: Valsts pārvalde Ekonomika un uzņēmējdarbība

Filtra rezultāts
 • Aprēķinātie muitas administrējamie maksājumi Populārs

  Datu kopa satur informāciju par muitas deklarācijās aprēķinātiem muitas administrējamiem maksājumiem sadalījumā pa preču nodaļām un nosūtītājvalstīm. Datne par aprēķinātiem...
 • Uz robežas deklarētie skaidras naudas līdzekļi Populārs

  Iebraucot vai izbraucot no Latvijas Republikas uz Eiropas Savienības ārējās robežas fiziskām personām ir obligāti jādeklarē skaidras naudas līdzekļi, ja to apmērs ir 10 000 eiro...
 • Muitā noformētās deklarācijas Populārs

  Datu kopā ir informācija par importa, eksporta un tranzīta muitas deklarācijām, kuras noformētas Latvijas muitā periodā no iepriekšējo divu gadu sākuma līdz pēdējā pilnā...
 • Valsts budžeta izpilde pa budžeta programmām/ apakšprogrammām un klasifikācij... Populārs

  Pārskatā “Valsts budžeta izpilde pa budžeta programmām/apakšprogrammām un klasifikācijas kodiem” Valsts kase norāda nekonsolidētu valsts pamatbudžeta un valsts speciālā budžeta...
 • RAIM datu kopas: Valsts kases dati par pašvaldību budžetu izdevumiem Populārs

  Datu kopa satur informāciju par pašvaldibu budžetu izdevumiem, dalījumā pa izdevumu veidiem (vienlaicīgi - gan pēc pašvaldību funkciju, gan ekonomiskās klasifikācijas). Dati...
 • Izpildīto depozīta maksājumu statistika Populārs

  Statistika par konkrētajā gadā izpildītajiem depozīta maksājumiem, ko administrējis Iepirkumu uzraudzības birojs par iesniegumu par iepirkumu procedūru pārkāpumiem izskatīšanu,...
 • CPV nomenklatūras klasifikators Populārs

  Kopējā iepirkumu vārdnīca (Common Procurement Vocabulary - CPV) jeb CPV nomenklatūras klasifikators. CPV nomenklatūras klasifikators, kurš noteikts ar Komisijas Regulu (EK) Nr....
 • Oficiālās statistikas datubāze Populārs

  Datubāze galvenokārt ar oficiālās statistikas programmas ietvaros publicētajiem rādītājiem.
 • 2018. gada valsts budžets Populārs

  Informācija veidota 3 līmeņos - pirmajā līmenī iespējams iepazīties ar deviņām 2018. gada valsts budžeta ieguldījuma jomām un tām novirzīto finansējumu, tostarp procentuāli....
 • 2017. gada valsts budžets Populārs

  Informācija veidota 3 līmeņos - pirmajā līmenī iespējams iepazīties ar deviņām 2017. gada valsts budžeta ieguldījuma jomām un tām novirzīto finansējumu, tostarp procentuāli....
 • Publisko personu un iestāžu saraksts Populārs

  Publisko personu un iestāžu sarakstā iekļauta informācija par Saeimu un Valsts prezidenta kanceleju, tiesām un prokuratūrām, tiešajām pārvaldes iestādēm, atvasinātām publiskām...
 • ES fondu līdzfinansētie projekti Populārs

  2014.- 2020.gada plānošanas periodā no Eiropas Sociālā fonda, Eiropas Reģionālās attīstības fonda un Kohēzijas fonda (ES fondi) līdzfinansētie projekti nozaru griezumā. Iekļauj...
Jūs varat piekļūt šim reģistram izmantojot šo saiti API (skatīt API Docs).