atrastas 248 datu kopas

Formāti: CSV

Filtra rezultāts
 • Valsts iestāžu e-indekss

  Datu kopā pieejami valsts iestāžu e-indeksa dati par iestāžu e-pārvaldes iespēju pielietošanu un efektivitāti iestāžu iekšējā darba organizācijā un starpiestāžu procesos, kā arī...
  Valsts pārvalde


  1193 skatījumi
 • Skaņu ierakstu digitālā kolekcija

  Latvijas Nacionālās bibliotēkas, Latvijas Nacionālā arhīva, Latvijas Universitātes Filozofijas un Socioloģijas institūta un Rakstniecības un Mūzikas muzeja digitalizēto skaņu...
  Kultūra


  237 skatījumi
 • Karšu digitālā kolekcija

  Latvijas Nacionālās bibliotēkas digitalizēto karšu metadati ar saitēm uz karšu datnēm.
  Kultūra


  316 skatījumi
 • eParaksts sistēmas nodrošinātās OAuth autentifikācijas

  eParaksts sistēmas diennaktī nodrošināto OAuth autentifikāciju skaits kopš 2019. g. 1. janvāra. Skaits parādīts atsevišķi par autentifikācijas līdzekļiem eParaksts Mobile un...
  Ekonomika un uzņēmējdarbība


  132 skatījumi
 • eParaksts sistēmas atbildētie OCSP pieprasījumi

  OCSP ir viens no elektronisko sertifikātu derīguma pārbaudes protokoliem - tiešsaistes sertifikātu pārbaudes protokols (Online Certificate Status Protocol). Tas nodrošina...
  Ekonomika un uzņēmējdarbība


  342 skatījumi
 • eParaksts sistēmas izsniegtie eID karšu sertifikāti

  eID karšu ražošanu un izsniegšanu nodrošina Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde. Ar speciāla servisa palīdzību PMLP saņem no Latvijas Valsts radio un televīzijas centra...
  Ekonomika un uzņēmējdarbība


  490 skatījumi
 • Atkritumu šķirošanas punkti

  Atkritumu šķirošanas punktu karte. Pamatdati no vietnes http://skiroviegli.lv
  Reģioni un pašvaldības


  1263 skatījumi
 • Meža zemju platību izmaiņas pa novadiem

  Valsts meža dienesta Meža valsts reģistra dati par atmežotajām, ieaudzētajām un inventarizētajām meža platībām sadalījuma pa novadiem
  Zemkopība, pārtika un mežsaimniecība


  259 skatījumi
 • Kultūras centru statistika

  Kultūras centru ikgadējā statistika, kas tiek iesniegta Latvijas kultūras datu portālā https://www.kulturasdati.lv. Tiek atrādīti tikai sistēmā apstiprinātie dati.
  Kultūra


  513 skatījumi
 • Muzeju statistika

  Muzeju ikgadējā statistika, kas tiek iesniegta Latvijas kultūras datu portālā https://www.kulturasdati.lv. Tiek atrādīti tikai sistēmā apstiprinātie dati.
  Kultūra


  1814 skatījumi
 • Arhīvu statistika

  Arhīvu ikgadējā statistika, kas tiek iesniegta Latvijas kultūras datu portālā https://www.kulturasdati.lv. Tiek atrādīti tikai sistēmā apstiprinātie dati.
  Kultūra


  669 skatījumi
 • Medicīnisko manipulāciju tarifu saraksts (sadalījumā pa elementiem)

  Manipulāciju sarakstā iekļauta informācija par no valsts līdzekļiem apmaksājamām manipulācijām un to apmaksas nosacījumiem, tajā skaitā norādīts konkrētās manipulācijas tarifs...
  Veselība


  5098 skatījumi
 • Lauku atbalsta dienesta Lauku reģistra dati par 2018. gadu

  Apkopota informācija par lauku bloku platībām, VPM pieteiktajām platībām, VPM nepieteiktajām platībām un neapstrādātajām LIZ platībām, novadu un pagastu iedalījumos (ha)....
  Zemkopība, pārtika un mežsaimniecība


  207 skatījumi
 • Digitālo aģentu saraksts

  Digitālie aģenti ir vēstneši, kuri ne tikai paši apguvuši un izmanto valsts iestāžu e-risinājumus dažādu dzīves situāciju risināšanā, bet arī palīdz iedvesmot to izmantošanā...
  Reģioni un pašvaldības


  477 skatījumi
 • Dzīves kvalitāte pilsētās

  Tabulā apkopoti iedzīvotāju aptaujas rezultāti par dzīves kvalitāti lielajās Latvijas pilsētās - Daugavpilī, Jelgavā, Jēkabpilī, Jūrmalā, Liepājā, Rēzeknē, Valmierā un...
  Iedzīvotāji un sabiedrība


  2106 skatījumi
 • Publisko iepirkumu publikāciju rādītāji - gadi

  Publisko iepirkumu likuma (PIL), Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma (SPSIL), Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likuma (ADJIL), Publiskās un privātās...
  Ekonomika un uzņēmējdarbība


  319 skatījumi
 • Sociālās, izglītības un kultūras komitejas sēžu darba kārtības

  /\/\/\/\/\/ Olaines novada pašvaldības datu kopa \/\/\/\/\/\ Datu kopa apvieno Olaines novada pašvaldības institūcijas "Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu...
  Reģioni un pašvaldības


  151 skatījumi
 • Domes sēžu darba kārtības

  /\/\/\/\/\/ Olaines novada pašvaldības datu kopa \/\/\/\/\/\ Datu kopa apvieno Olaines novada pašvaldības iestādes "Dome" sēžu darba kārtībās ietvertos jautājumus,...
  Reģioni un pašvaldības


  252 skatījumi
 • Saslimstība ar 2. tipa cukura diabētu Latvijā

  Pirmreizēji reģistrēto 2. tipa cukura diabēta pacientu skaits sadalījumā pa vecuma grupām, dzimumiem un statistiskajiem reģioniem. Dati pieejami par 2015.- 2017. gadu.
  Veselība


  1606 skatījumi
 • Adrešu punkti

  Satur Rīgas pilsētas pašvaldības administratīvā teritorijā piešķirto adrešu punktus .shp un .xlsx formātos
  Reģioni un pašvaldības


  1780 skatījumi
Jūs varat piekļūt šim reģistram izmantojot šo saiti API (skatīt API Docs).