atrastas 14 datu kopas

Birkas: Hydrography

Filtra rezultāts
 • Ūdenstilpes (ezeri) Populārs

  Poligonu .shp fails. Ezeru ūdensobjekti (saskaņā ar 19.10.2004.g. MK noteikumiem Nr.858 "Noteikumi par virszemes ūdensobjektu tipu raksturojumu, klasifikāciju, kvalitātes...
 • Ūdensteces (upes) Populārs

  Līnijveida .shp fails. Saskaņā ar 19.10.2004.g. MK noteikumiem Nr.858 "Noteikumi par virszemes ūdensobjektu tipu raksturojumu, klasifikāciju, kvalitātes kritērijiem un...
 • Latvijas meliorācijas kadastra karte Populārs

  Latvijas meliorācijas kadastra ģeogrāfiskās informācijas sistēma. Kartē attēlota informācija par lauksaimniecības zemju nosusināšanas sistēmām (valsts nozīmes ūdensnotekas,...
 • Ūdens saimnieciskie iecirkņi Populārs

  Poligonu *.shp fails. Slānis izstrādāts saskaņā ar 30.03.2010. MK noteikumiem Nr.318 “Noteikumi par ūdens saimniecisko iecirkņu klasifikatoru”.
 • LV Marine Area Management Restrictions Zoning (INSPIRE data) Populārs

  Data from Maritime Spatial Plan of Latvia. Included data: 1.LVMSP_FishingManagementRestrictionOrRegulationZone.gml;...
 • Vides piesārņojuma zinošanas vienības (piekrastes ūdens objekti un pārejošie ... Populārs

  Poligonu *.shp fails. Pārejas ūdensobjekts noteikts saskaņā ar 19.10.2004.g. MK noteikumiem Nr.858 "Noteikumi par virszemes ūdensobjektu tipu raksturojumu, klasifikāciju,...
 • Piekrastes un pārejas ūdensobjekti Populārs

  Poligonu *.shp fails. Pārejas ūdensobjekts noteikts saskaņā ar 19.10.2004.g. MK noteikumiem Nr.858 "Noteikumi par virszemes ūdensobjektu tipu raksturojumu, klasifikāciju,...
 • Plūdu riska zonas Populārs

  Plūdu riska zonu shape fails ir vektora datu formātā, kas sastāv no laukumiem, kas sevī ietver dziļuma klases, ko attiecīgi var izmantot formatēšanā, lai vizuāli uzskatāmi labāk...
 • LV Marine Water Transport Network (INSPIRE data) Populārs

  Data from Maritime Spatial Plan of Latvia. Included data: 1. LVMSP_TrafficSeparationSchemeSeparator.gml; 2. LVMSP_FlowDirectionAndWaterwayLink.gml
 • Upju baseinu apgabali Populārs

  Poligonu .shp fails. Upju baseinu apgabalu slānis izstrādāts saskaņā ar 15.04.2003. MK noteikumiem Nr.179 "Noteikumi par upju baseinu apgabalu robežu aprakstiem". Upju...
 • Upju ūdensobjekti Populārs

  Līnijveida .shp fails. Saskaņā ar 19.10.2004.g. MK noteikumiem Nr.858 "Noteikumi par virszemes ūdensobjektu tipu raksturojumu, klasifikāciju, kvalitātes kritērijiem un...
 • Ezeru ūdensobjekti Populārs

  Poligonu .shp fails. Ezeru ūdensobjekti (saskaņā ar 19.10.2004.g. MK noteikumiem Nr.858 "Noteikumi par virszemes ūdensobjektu tipu raksturojumu, klasifikāciju, kvalitātes...
 • LV Marine Utility Network Services (INSPIRE data) Populārs

  Data from Maritime Spatial Plan of Latvia. Included data: LVMSP_UtilityNetwork.gml
 • Preliminary Flood Risk Assessment Future Events Populārs

  Significant floods that have occurred in the past and can occur again in future under climate change.
Jūs varat piekļūt šim reģistram izmantojot šo saiti API (skatīt API Docs).