atrastas 28 datu kopas

Organizācijas: Rīgas dome Formāti: OData Birkas: kāzas

Filtra rezultāts
 • Pašvaldības iestāžu/struktūrvienību reģistrs

  Dati par institūcijām, to identifikāciju, institūciju hierarhiju, institūciju darbības periodiem un dokumentu numurēšanas specifiku. Uzmanību! Notiek pašvaldības procesu un...
  Cits


  31 skatījumi
 • Pašvaldības pakalpojumu apraksti

  Dati par Rīgas pašvaldības e-pakalpojumiem www.latvija.lv, kas rodas, kad e-pakalpojuma pieteikums tiek iesūtīts vai pieteikts pašvaldības Pakalpojumu apstrādes modulī (PAM)....
  Cits


  23 skatījumi
 • Pašvaldības pakalpojumu gadījumi (ar identifikatoriem)

  Dati par Rīgas pašvaldības e-pakalpojumiem www.latvija.lv, kas rodas, kad e-pakalpojuma pieteikums tiek iesūtīts vai pieteikts pašvaldības Pakalpojumu apstrādes modulī (PAM)....
  Cits


  15 skatījumi
 • Pašvaldības pakalpojumu statusi nodošanai

  Dati par Rīgas pašvaldības e-pakalpojumu statusiem portālā www.latvija.lv , kas rodas, kad e-pakalpojuma pieteikums tiek iesūtīts vai pieteikts pašvaldības Pakalpojumu apstrādes...
  Cits


  9 skatījumi
 • Pašvaldības korespondences statistika (izejošā, ienākošā, elektroniskā u.c.)

  Dati par Rīgas pašvaldībā reģistrēto dokumentu skaitu pēdējā mēneša laikā. Dati tiek sagatavoti par katru mēneša dienu, analizējot dokumenta veidus, kas piesaistīti dokumentu...
  Cits


  27 skatījumi
 • Pašvaldības sniegto pakalpojumu statistika

  Dati par Rīgas pašvaldības pakalpojumu un e-pakalpojumu statistiku, gadījumos, kad e-pakalpojuma pieteikums tiek iesūtīts vai pieteikts pašvaldības Pakalpojumu apstrādes modulī...
  Cits


  18 skatījumi
 • Pašvaldības dokumentu statistika (pa veidiem)

  Rīgas pašvaldības dokumentu pēdējā mēneša statistikas dati. Uzmanību! Notiek pašvaldības procesu un sistēmu pielāgošana jaunai lietvedības sistēmai un www.latvija.lv...
  Cits


  15 skatījumi
 • Pašvaldības autentificētie lietotāji

  Dati par Rīgas pašvaldības informācijas sistēmu lietotāju statistiku. Uzmanību! Notiek pašvaldības procesu un sistēmu pielāgošana jaunai lietvedības sistēmai un www.latvija.lv...
  Cits


  16 skatījumi
 • Rīgas pašvaldības finansējuma izlietojums skolēnu ēdināšanai

  Datu kopa, kurā reizi mēnesī tiek attēlots Rīgas pašvaldības finansējuma izlietojums skolēnu ēdināšanai Rīgas pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs. Finansējums tiek...
  Iedzīvotāji un sabiedrība


  506 skatījumi
 • Pirmsskolu rindas

  Datu kopa par pašvaldību* pirmsskolu izglītības iestāžu rindām. Pieejami dati par bērna reģistrēšanas datumu rindā izglītības programmas apguvei, plānoto mācību uzsākšanas...
  Cits


  264 skatījumi
 • Rīgas pašvaldības Daudzbērnu ģimeņu reģistra statistika - ģimeņu skaits

  Datu kopa, kurā reizi mēnesī tiek attēlots Rīgas pilsētas pašvaldības Daudzbērnu ģimeņu reģistra statistika - pieteikušos ģimeņu skaits, ģimenes sastāvs, pieteikšanās reģistram...
  Iedzīvotāji un sabiedrība


  553 skatījumi
 • Licencētās makšķerēšanas ūdenstilpes

  Datu kopa par ūdenstilpēm*, kurās ieviesta licencētā makšķerēšana, lai nodrošinātu bioloģiskās daudzveidības aizsardzību un racionāli izmantotu vērtīgo zivju krājumus ūdeņos,...
  Cits


  260 skatījumi
 • Banku konti NĪN samaksai

  Datu kopa par pilsētu un novadu pašvaldību banku kontiem nekustamā īpašuma nodokļa samaksai. Informācija ietver pašvaldību reģistrācijas numurus, SWIFT kodus un IBAN konta...
  Cits


  161 skatījumi
 • Laulības

  Datu kopa, kurā reizi diennaktī no pašvaldību datu bāzēs uzkrātajiem datiem tiek atjaunota informācija par noslēgto laulību skaitu, laulību reģistrācijas iestādi, laulāto...
  Cits


  146 skatījumi
 • Pašvaldības

  Latvijas pašvaldību saraksts, kas tiek izmantots ZZ Dats datu kopās. Apkopotie datu lauki: id – Ieraksta identifikators; district_atvk – Pašvaldības ATVK kods; district_name –...
  Cits


  175 skatījumi
 • Jaundzimušie

  Datu kopa, kurā reizi diennaktī no pašvaldību datu bāzēs uzkrātajiem datiem tiek atjaunota informācija no dzimšanas reģistriem: jaundzimušā personvārds vai vārdi, dzimums,...
  Cits


  167 skatījumi
 • Deklarēto personu skaits

  Datu kopa, kurā reizi diennaktī no pašvaldību datu bāzēs uzkrātajiem datiem tiek atjaunota informācija par Republikas nozīmes pilsētās un novadu pašvaldībās deklarēto personu...
  Cits


  174 skatījumi
 • Adrešu punkti

  Satur Rīgas pilsētas pašvaldības administratīvā teritorijā piešķirto adrešu punktus .shp un .xlsx formātos
  Reģioni un pašvaldības


  1890 skatījumi
 • Jaundzimušo rīdzinieku statistika

  Apkopoti dati par jaundzimušajiem rīdziniekiem. Dati apkopoti par bērna dzimumu, dzimšanas reģistrācijas iestādi un ieraksta izveides datumu. Apkopotie datu lauki: id – Ieraksta...
  Iedzīvotāji un sabiedrība


  515 skatījumi
 • Pieteikumi uzņemšanai Rīgas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs

  Datu kopa, kurā reizi diennaktī tiek attēloti pieteikumi bērnu uzņemšanai Rīgas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs. Apkopotie datu lauki: id – ieraksta identifikators...
  Iedzīvotāji un sabiedrība


  604 skatījumi
Jūs varat piekļūt šim reģistram izmantojot šo saiti API (skatīt API Docs).