atrastas 2 datu kopas

Birkas: noziedzīgie nodarījumi

Filtra rezultāts
  • Kriminālā statistika

    Statistiskais pārskats par valstī reģistrētajiem noziedzīgajiem nodarījumiem, kas kvalificēti pēc Krimināllikuma panta un pēc piederības pie grupas objekta, iedalījumā pēc...
    Tieslietas, iekšlietas un drošība


  • Statistika par noziedzīgu nodarījumu rezultātā cietušām personām

    Fiziskas un juridiskas personas, attiecībā uz kurām atskaites periodā Kriminālprocesa informācijas sistēmā ievadīts lēmums par atzīšanu par cietušo, Līķa apskates protokols, kā...
    Iedzīvotāji un sabiedrība