atrastas 2 datu kopas

Formāti: HTML

Filtra rezultāts
  • Akreditēto institūciju datu bāze

    Akreditēto atbilstības novērtēšanas institūciju reģistrs, kurā iespējams iepazīties ar visām LATAK akreditētajām institūcijām, tostarp atceltajām un apturētajām akreditācijām....
    Valsts pārvalde


  • Oficiālās statistikas portāls

    Oficiālās statistikas programmas ietvaros publicētie dati.
    Ekonomika un uzņēmējdarbība