atrastas 2 datu kopas

Organizācijas: Dabas aizsardzības pārvalde

Filtra rezultāts
  • Invazīvo sugu izplatība Latvijā

    Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 1143/2014 par invazīvu svešzemju sugu introdukcijas un izplatīšanās profilaksi un pārvaldību iekļauto sugu izplatība Latvijā
    Vide


  • Mikroliegumi

    Mikroliegumi ir teritorijas, kas tiek noteiktas, lai nodrošinātu īpaši aizsargājamas sugas vai biotopa aizsardzību ārpus īpaši aizsargājamām dabas teritorijām, kā arī īpaši...
    Vide