atrastas 15 datu kopas

Kategorijas: Reģioni un pašvaldības

Datu kopa Iestāde Pievienots Atjaunots Atjaunošanas biežums

Oficiālā elektroniskā adrese (e-adrese)

Valsts reģionālās attīstības aģentūra 2019-10-01 2024-07-13 pastāvīgi

Nodarbināto iedzīvotāju svārstmigrācija starp administratīvajām teritorijām...

Centrālā statistikas pārvalde 2018-03-08 2024-07-12 nekad

Būvinspektoru saraksts

Būvniecības valsts kontroles birojs 2019-01-16 2024-07-08 katru dienu

Būvinspektoru darba līgumi

Būvniecības valsts kontroles birojs 2019-01-16 2024-07-08 katru dienu

Eiropas Savienības fondu 14-20 perioda līdzfinansētie projekti

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra 2018-02-07 2024-07-07 katru dienu

Teritoriju ekonomiskie rādītāji reģionos, novados, pilsētās, pagastos...

Centrālā statistikas pārvalde 2020-09-23 2024-07-05 neregulāri

Zemes vienību kadastrālo vērtību kopsumma Latvijas administratīvo teritoriju griezumā

Valsts zemes dienests 2018-08-27 2024-06-17 reizi gadā

Sociāli apdrošināto personu skaits un vidējā apdrošināšanas iemaksu alga...

Labklājības ministrija 2018-12-17 2024-04-26 reizi gadā

Inženierbūvju kadastrālo vērtību kopsumma

Valsts zemes dienests 2018-08-27 2024-04-09 reizi gadā

Ēku kadastrālo vērtību kopsumma Latvijas administratīvo teritoriju griezumā

Valsts zemes dienests 2018-08-27 2024-04-09 reizi gadā

Reģistrēto būvju skaits sadalījumā pa galvenajiem lietošanas veidiem

Valsts zemes dienests 2018-08-27 2024-02-29 reizi gadā

RAIM datu kopas: Pašvaldību saistību apmērs

Valsts kase 2020-07-08 2024-01-24 reizi gadā

Meža zemju īpašnieku kvartālu ģeotelpiskie dati

AS “Latvijas valsts meži” 2018-02-18 2023-02-02 reizi nedēļā

Oficiālās statistikas portāls

Centrālā statistikas pārvalde 2018-01-26 2021-09-16 pastāvīgi

Kuldīgas tūrisma attīstības centra apmeklējumi

Kuldīgas novada pašvaldība 2019-09-05 2019-09-05 pastāvīgi