atrastas 9 datu kopas

Licences: Creative Commons Attribution 4.0

Datu kopa Iestāde Pievienots Atjaunots Atjaunošanas biežums

Nodarbināto iedzīvotāju svārstmigrācija starp administratīvajām teritorijām...

Centrālā statistikas pārvalde 2018-03-08 2024-07-12 nekad

Kadastra informācijas sistēmas atvērtie telpiskie dati

Valsts zemes dienests 2021-12-29 2024-07-06 reizi nedēļā

Vidējās darījumu cenas ar LIZ

Valsts zemes dienests 2021-11-22 2024-07-05 reizi pusgadā

Vidējās darījumu cenas dzīvokļiem

Valsts zemes dienests 2021-11-22 2024-07-05 reizi pusgadā

Zemes vienību kadastrālo vērtību kopsumma Latvijas administratīvo teritoriju griezumā

Valsts zemes dienests 2018-08-27 2024-06-17 reizi gadā

Dati par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros...

Tieslietu ministrija 2022-03-24 2024-04-18 citi

Inženierbūvju kadastrālo vērtību kopsumma

Valsts zemes dienests 2018-08-27 2024-04-09 reizi gadā

Ēku kadastrālo vērtību kopsumma Latvijas administratīvo teritoriju griezumā

Valsts zemes dienests 2018-08-27 2024-04-09 reizi gadā

Reģistrēto būvju skaits sadalījumā pa galvenajiem lietošanas veidiem

Valsts zemes dienests 2018-08-27 2024-02-29 reizi gadā