atrastas 135 datu kopas

Datu kopa Iestāde Pievienots Atjaunots Atjaunošanas biežums

Oficiālā elektroniskā adrese (e-adrese)

Valsts reģionālās attīstības aģentūra 2019-10-01 2024-07-25 pastāvīgi

Apgādnieka zaudējuma pensijas

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra 2019-05-08 2024-07-25 reizi pusgadā

Vecuma pensijas

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra 2019-05-08 2024-07-25 reizi pusgadā

Izdienas pensijas

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra 2019-05-08 2024-07-25 reizi pusgadā

Invaliditātes pensijas

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra 2019-05-08 2024-07-25 reizi pusgadā

Latvijas valstspiederīgo personu skaits ārvalstīs

Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde 2019-10-04 2024-07-25 reizi pusgadā

Latvijas iedzīvotāju sadalījums pēc valstiskās piederības

Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde 2019-10-04 2024-07-25 reizi pusgadā

Latvijas iedzīvotāju sadalījums pēc nacionālā sastāva un valstiskās piederības

Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde 2019-10-04 2024-07-25 reizi pusgadā

Latvijas iedzīvotāju sadalījums pēc dzimšanas gada un valstiskās piederības

Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde 2019-10-04 2024-07-25 reizi pusgadā

Latvijas iedzīvotāju skaits pašvaldībās

Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde 2019-10-01 2024-07-24 reizi pusgadā

Iedzīvotāju skaits pašvaldībās sadalījumā pēc valstiskās piederības

Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde 2019-10-07 2024-07-24 reizi pusgadā

Iedzīvotāju skaits pašvaldībās pēc nacionālā sastāva

Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde 2019-10-08 2024-07-24 reizi pusgadā

Iedzīvotāju skaits pašvaldībās pa dzimumiem

Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde 2019-10-08 2024-07-24 reizi pusgadā

Bērnu vecuma un dzimuma struktūra pašvaldībās

Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde 2019-10-09 2024-07-24 reizi pusgadā

Darbspējas vecuma un dzimuma struktūra pašvaldībās

Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde 2019-10-15 2024-07-24 reizi pusgadā

Atbalsts aizsargātajiem lietotājiem

Ekonomikas ministrija 2022-04-06 2024-07-24 reizi mēnesī

Ārvalstīs dzīvojošo sadalījums pēc dzimšanas gada un valstiskās piederības

Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde 2019-10-07 2024-07-24 reizi pusgadā

Iedzīvotāju iekšzemes migrācija starp statistiskajie reģioniem, novadiem,...

Centrālā statistikas pārvalde 2018-02-19 2024-07-15 reizi gadā

Uz/no citām teritorijām pārcēlušos iedzīvotāju īpatsvars statistiskajos...

Centrālā statistikas pārvalde 2018-02-19 2024-07-15 reizi gadā

Nodarbināto iedzīvotāju svārstmigrācija starp administratīvajām teritorijām...

Centrālā statistikas pārvalde 2018-03-08 2024-07-12 nekad