atrastas 17 datu kopas

Organizācijas: Labklājības ministrija

Datu kopa Iestāde Pievienots Atjaunots Atjaunošanas biežums

TPL saņēmēji ar invaliditāti

Labklājības ministrija 2023-12-14 2024-04-29 reizi pusgadā

Rindas statuss pēc valsts finansētiem TPL

Labklājības ministrija 2023-12-14 2024-04-29 reizi pusgadā

TPL saņēmēju vispārējs raksturojums

Labklājības ministrija 2023-12-14 2024-04-29 reizi pusgadā

Izsniegto valsts finansēto TPL skaits

Labklājības ministrija 2023-12-14 2024-04-29 reizi pusgadā

Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu personām ar redzes / dzirdes...

Labklājības ministrija 2023-12-14 2024-04-29 reizi pusgadā

TPL skaits, kas saņemti izmantojot nomas procesu

Labklājības ministrija 2023-12-14 2024-04-29 reizi pusgadā

Trūcīgo personu skaits, kas saņēmuši valsts finansētus TPL

Labklājības ministrija 2023-12-14 2024-04-29 reizi pusgadā

Bērniem izsniegto valsts finansēto TPL skaits

Labklājības ministrija 2023-12-15 2024-04-29 reizi pusgadā

VDEĀVK uzskaitē esošās pilngadīgās personas ar invaliditāti pēc...

Labklājības ministrija 2018-12-17 2024-04-26 reizi gadā

VDEĀVK uzskaitē esošo bērnu ar invaliditāti skaits sadalījumā pēc...

Labklājības ministrija 2018-12-17 2024-04-26 reizi gadā

Sociāli apdrošināto personu skaits un vidējā apdrošināšanas iemaksu alga...

Labklājības ministrija 2018-12-17 2024-04-26 reizi gadā

Sociālo pakalpojumu sniedzēju skaita sadalījums pēc administratīvās teritorijas

Labklājības ministrija 2018-12-17 2024-04-26 reizi pusgadā

Personu, kuras saņēmušas TPL, skaita sadalījums pēc administratīvās teritorijas

Labklājības ministrija 2018-12-17 2024-04-26 reizi pusgadā

VSAA administrēto pakalpojumu saņēmēju skaits

Labklājības ministrija 2018-12-17 2024-04-26 reizi pusgadā

Ārpusģimenes aprūpe - ģimeņu statusi

Labklājības ministrija 2023-12-14 2023-12-14 reizi pusgadā

TPL pozitīvais katalogs

Labklājības ministrija 2023-12-14 2023-12-14 neregulāri

Oficiālā statistika sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības jomā

Labklājības ministrija 2020-03-06 2020-03-06 reizi mēnesī