atrastas 135 datu kopas

Datu kopa Iestāde Pievienots Atjaunots Atjaunošanas biežums

Oficiālā elektroniskā adrese (e-adrese)

Valsts reģionālās attīstības aģentūra 2019-10-01 2024-07-14 pastāvīgi

Nodarbināto iedzīvotāju svārstmigrācija starp administratīvajām teritorijām...

Centrālā statistikas pārvalde 2018-03-08 2024-07-12 nekad

Uz/no citām teritorijām pārcēlušos iedzīvotāju īpatsvars statistiskajos...

Centrālā statistikas pārvalde 2018-02-19 2024-07-12 reizi gadā

Iedzīvotāju iekšzemes migrācija starp statistiskajie reģioniem, novadiem,...

Centrālā statistikas pārvalde 2018-02-19 2024-07-12 reizi gadā

E-talonu validāciju dati Rīgas Satiksme sabiedriskajos transportlīdzekļos

Rīgas satiksme 2018-08-09 2024-07-11 reizi mēnesī

Teritoriju ekonomiskie rādītāji reģionos, novados, pilsētās, pagastos...

Centrālā statistikas pārvalde 2020-09-23 2024-07-05 neregulāri

Personu vārdi

Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde 2019-09-30 2024-07-03 reizi pusgadā

Atbalsts aizsargātajiem lietotājiem

Ekonomikas ministrija 2022-04-06 2024-07-02 reizi mēnesī

Iedzīvotāju pastāvīgās dzīvesvietas izmaiņas

Centrālā statistikas pārvalde 2021-09-16 2024-06-13 reizi gadā

Iedzīvotāju valstiskā piederība

Centrālā statistikas pārvalde 2019-09-24 2024-06-13 reizi gadā

Iedzīvotāju dzimšanas valsts

Centrālā statistikas pārvalde 2021-09-16 2024-06-13 reizi gadā

Iedzīvotāji pēc dzimuma un vecuma grupām

Centrālā statistikas pārvalde 2018-02-16 2024-06-13 reizi gadā

Dzimušo un mirušo skaits uz 1000 iedzīvotājiem

Centrālā statistikas pārvalde 2023-05-09 2024-06-03 reizi gadā

Paredzamais mūža ilgums (gados) un mūža ilguma rādītāji

Centrālā statistikas pārvalde 2023-05-09 2024-06-03 reizi gadā

Iedzīvotāju tautība

Centrālā statistikas pārvalde 2019-09-25 2024-06-03 reizi gadā

Iedzīvotāju vidējais vecums

Centrālā statistikas pārvalde 2018-02-16 2024-06-03 reizi gadā

Darbspēka apsekojuma individuālie dati mācībām

Centrālā statistikas pārvalde 2018-01-26 2024-05-27 neregulāri

Pilnībā pret Covid-19 pirmreizēji vakcinētie iedzīvotāji reģionos, novados,...

Centrālā statistikas pārvalde 2021-11-02 2024-05-15 nekad

Augstākais sekmīgi iegūtais izglītības līmenis

Centrālā statistikas pārvalde 2020-06-18 2024-05-15 reizi gadā

Mēneša darba samaksa pēc dzīvesvietas reģionos, novados, pilsētās, pagastos...

Centrālā statistikas pārvalde 2018-05-17 2024-05-15 reizi gadā