atrastas 7 datu kopas

Formāti: PDF

Datu kopa Iestāde Pievienots Atjaunots Atjaunošanas biežums

Blīvi apdzīvotas teritorijas

Centrālā statistikas pārvalde 2019-09-18 2024-07-12 neregulāri

Teritoriju ekonomiskie rādītāji reģionos, novados, pilsētās, pagastos...

Centrālā statistikas pārvalde 2020-09-23 2024-07-05 neregulāri

Ģeneralizētas teritoriālo vienību robežas

Centrālā statistikas pārvalde 2018-01-26 2024-01-02 neregulāri

Tradicionālo un apdzīvoto privāto mājokļu skaits pagastos 01.01.2020....

Centrālā statistikas pārvalde 2021-05-07 2023-08-30 nekad

Dzīves kvalitāte pilsētās

Centrālā statistikas pārvalde 2018-05-09 2023-07-13 neregulāri

Dzimtsarakstu nodaļās reģistrētie civilstāvokļa akti

Tieslietu ministrija 2018-05-21 2023-05-22 reizi gadā

Bāriņtiesu statistika 2017

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija 2018-06-27 2018-06-27 reizi gadā