atrastas 88 datu kopas

Datu kopa Iestāde Pievienots Atjaunots Atjaunošanas biežums

Oficiālā elektroniskā adrese (e-adrese)

Valsts reģionālās attīstības aģentūra 2019-10-01 2024-07-18 pastāvīgi

Valsts pamatbudžeta un speciālā budžeta ieņēmumi

Valsts kase 2024-05-29 2024-07-18 reizi mēnesī

Statistika par VISS datu apmaiņām

Valsts reģionālās attīstības aģentūra 2020-04-09 2024-07-18 katru dienu

Vakances

Nodarbinātības Valsts Aģentūra 2020-03-23 2024-07-18 katru dienu

Statistika par latvija.lv e-pakalpojumiem

Valsts reģionālās attīstības aģentūra 2020-04-09 2024-07-18 citi

Tiesību aktu veidi

Valsts kanceleja 2021-10-12 2024-07-18 katru dienu

Iepirkumu rezultāti (e-konkursi)

Valsts reģionālās attīstības aģentūra 2019-07-19 2024-07-16 katru dienu

Iepirkumu grozījumi (e-konkursi)

Valsts reģionālās attīstības aģentūra 2019-07-19 2024-07-16 katru dienu

Izsludinātie iepirkumi (e-konkursi)

Valsts reģionālās attīstības aģentūra 2019-04-12 2024-07-16 katru dienu

Piegāžu datu grupa

Valsts reģionālās attīstības aģentūra 2018-10-11 2024-07-16 katru dienu

Pasūtītāju datu grupa

Valsts reģionālās attīstības aģentūra 2018-10-11 2024-07-16 katru dienu

Valsts un pašvaldību sektora ceturkšņa finanšu dati

Valsts kase 2024-06-14 2024-07-16 reizi trīs mēnešos

Kadastra informācijas sistēmas atvērtie telpiskie dati

Valsts zemes dienests 2021-12-29 2024-07-15 reizi nedēļā

Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likuma pārskati Eiropas Komisijai

Iepirkumu uzraudzības birojs 2017-07-20 2024-07-15 reizi gadā

Latvija.lv lietotāju skaits

Valsts reģionālās attīstības aģentūra 2020-04-14 2024-07-12 reizi mēnesī

CPV nomenklatūras klasifikators

Iepirkumu uzraudzības birojs 2018-07-24 2024-07-11 neregulāri

Iepirkumu uzvarētāju valstiskā piederība no zemo vai beznodokļu zonām

Iepirkumu uzraudzības birojs 2018-09-07 2024-07-10 reizi gadā

Publisko iepirkumu paziņojumi

Iepirkumu uzraudzības birojs 2017-09-13 2024-07-09 katru dienu

TVP tīmekļvietņu apmeklējuma statistika, apkopojums

Valsts kanceleja 2021-04-06 2024-07-09 reizi mēnesī

Latvija.gov.lv skatījumu ģeolokācija

Valsts reģionālās attīstības aģentūra 2020-04-14 2024-07-09 reizi mēnesī