atrastas 25 datu kopas

Datu kopa Iestāde Pievienots Atjaunots Atjaunošanas biežums

Mikroliegumi

Dabas aizsardzības pārvalde 2019-06-18 2024-07-11 reizi mēnesī

Augšņu agroķīmiskās izpētes rezultāti

Valsts augu aizsardzības dienests 2019-04-04 2024-06-14 reizi gadā

Lēmumi par ietekmes uz vidi novērtējuma piemērošanu vai nepiemērošanu

Valsts vides dienests 2020-01-29 2024-05-23 pastāvīgi

AS "Latvijas valsts meži" mežkopības ģeotelpiskie dati

AS “Latvijas valsts meži” 2017-09-14 2024-04-25 reizi nedēļā

Pārtikas produktu piegādes līgumi, piemērojot vides kritēriju prasības

Iepirkumu uzraudzības birojs 2018-09-17 2024-04-22 reizi trīs mēnešos

Izsniegtās atļaujas un licences

Valsts vides dienests 2020-01-29 2024-04-05 pastāvīgi

Fitoplanktona un mezozooplanktona skaits Baltijas jūrā un Rīgas līcī

Latvijas Hidroekoloģijas institūts 2021-12-09 2024-02-13 katru dienu

Bentosa skaits un masa Baltijas jūrā un Rīgas līcī

Latvijas Hidroekoloģijas institūts 2021-12-09 2024-02-13 katru dienu

Metāli Baltijas jūras un Rīgas līča zivīs

Latvijas Hidroekoloģijas institūts 2021-11-11 2024-02-13 katru dienu

Invazīvo sugu izplatība Latvijā

Dabas aizsardzības pārvalde 2020-06-16 2024-01-17 reizi gadā

Hidroķīmiskie un hidroloģiskie novērojumi Baltijas jūrā un Rīgas līcī

Latvijas Hidroekoloģijas institūts 2021-12-06 2024-01-16 katru dienu

Konvencionālā pavairojamā materiāla izmantošana bioloģiskajā lauksaimniecībā...

Valsts augu aizsardzības dienests 2021-01-19 2024-01-08 reizi gadā

Gaisa emisiju konti

Centrālā statistikas pārvalde 2023-05-08 2023-11-09 reizi gadā

Meža zemju īpašnieku nogabalu ģeotelpiskie dati

AS “Latvijas valsts meži” 2017-09-18 2023-02-14 reizi nedēļā

Meža zemju īpašnieku kvartālu ģeotelpiskie dati

AS “Latvijas valsts meži” 2018-02-18 2023-02-02 reizi nedēļā

Meža zemju īpašnieku zemes vienību ģeotelpiskie dati

AS “Latvijas valsts meži” 2017-09-12 2023-02-01 reizi nedēļā

AS "Latvijas valsts meži" rekreācijas un tūrisma vietu ģeotelpiskie dati

AS “Latvijas valsts meži” 2017-09-15 2022-07-15 reizi nedēļā

Piesārņotās un potenciāli piesārņotās vietas

Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs 2017-07-06 2022-07-15 reizi gadā

AS “Latvijas valsts meži” meža infrastruktūras ģeotelpiskie dati

AS “Latvijas valsts meži” 2017-09-14 2022-01-27 reizi nedēļā

Oficiālās statistikas portāls

Centrālā statistikas pārvalde 2018-01-26 2021-09-16 pastāvīgi